To design better quality of life for people around the world

กว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา Aso College ไม่เพียงแค่ให้ความรู้ทางด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่นักเรียน แต่ยังช่วยส่งเสริมโอกาสสู่การประกอบอาชีพต่าง ๆ ในสังคมการทำงาน และสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดคติประจำโรงเรียนที่ว่า “ออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเพื่อคุณ (To design better quality of life for people around the world)” 

Aso College ช่วยจัดสรรบุคลากรคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา อุปกรณ์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อการศึกษาที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังมีการประสานงานกับหลากหลายบริษัททั่วโลก นอกจากนั้น Aso College เพียรพยายามอย่างยิ่งที่จะเป็นสถาบันการศึกษามืออาชีพต่อไป พร้อมกับให้ความช่วยเหลือสังคมและช่วยส่งเสริมให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในชีวิต

จุดเด่น

 • เป็นเครือข่ายสถาบันแห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะ kyushu 
 • ชั้นเรียนของ Aso College มีครูประจำชั้นและเป็นชั้นเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน และความใส่ใจจากอาจารย์
 • ใน Aso College มีกิจกรรมต่าง ๆ และคอร์สเรียนเสริมอื่น ๆ มากมาย เช่น การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น, การชงชา, การทำขนม ฯลฯ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสการในการทำความรู้จักกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น
 • มีสตาฟคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ทั้งในด้านการเรียนภาษา และการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
 • ทางวิทยาลัยมีหอพักสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ และมีผู้ดูแลหอพักคอยให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

แนะนำสถาบัน

Aso College มีทั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ และหลักสูตรสายอาชีพ 8 สาขาวิชา และสาขาวิชาย่อยอีกมากมายสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N3 ขึ้นไป โดยวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 3 Campus หลัก คือ Fukuoka, Iizuka และ Kitakyushu 

Fukuoka Campus

Iizuka Campus

 • Aso Business Computer Fukuoka College
 • Aso Foreign Language Tourism and Patissier College
 • Aso Medical and Welfare Fukuoka College
 • Aso Public Officer Fukuoka College
 • Aso Architecture and Design College
 • Aso Beauty College
 • Aso Pop Culture
 • Aso Rehabilitation College
 • Aso College of Automotive Enginering and Technology
 • Aso Nursing College

Kitakyushu Campus

 • Aso Welfare and Medical CollegeAso Pop Culture
 • Aso Public Officer Kita Kyushu College
 • Aso Business Computer Kita Kyushu College

สถานที่ตั้งและวิธีการเดินทาง

1-14-12 Hakataeki Minami Hakata-ku Fukuoka City 812-0016
International Center

 • จากสถานีรถไฟ Hakata Station เดินมายังวิทยาลัย ใช้เวลาประมาณ 8 นาที

สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย

ตัวอย่างอาคารเรียนสาขาต่าง ๆ

สภาพแวดล้อมภายใน Aso College

ทุนการศึกษา

ระบบทุนการศึกษาของ Aso College เป็นระบบแบบละเว้นค่าเล่าเรียน ซึ่งแบ่งเป็น

1. ทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีผลการสอบวัดระดับ (JLPT) ในระดับ N2

เมื่อสมัครเข้าเรียน

เงื่อนไขค่าเล่าเรียนที่ยกเว้น
– ผู้ที่ได้รับจดหมายแนะนำจากผู้อำนวยการโรงเรียนเดิม และมีความประพฤติ หรือผลการเรียนดี90,000 เยน
– ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ประเทศบ้านเกิดของตน50,000 เยน
– ผู้ที่มีผลการสอบเพื่อการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น (EJU) ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป หรือ
– ผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N2
50,000 เยน
– ผู้ที่มีผลการเข้าชั้นเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 95% ขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ตนส่งใบสมัคร จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ปิดรับสมัคร30,000 เยน

*ทาง Aso College จะหักค่าเล่าเรียนที่ยกเว้นจากค่าเล่าเรียนทั้งหมดให้แก่ผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในขณะที่สมัคร

*สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขมากกว่า 1 ข้อ จะสามารถเพิ่มจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ละเว้นได้

เมื่อเลื่อนชั้นเรียน

 • มีผลการเข้าชั้นเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 95% ขึ้นไป นับตั้งแต่วันเข้าเรียน จนถึงวันจบปีการศึกษาในปีก่อนหน้า
 • มีเกรดเฉลี่ย (GPA) อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

*สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขมากกว่า 1 ข้อ จะสามารถเพิ่มจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ละเว้นได้

จะได้รับการละเว้นค่าเล่าเรียน 100,000 เยน

2. ทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีผลการสอบวัดระดับ (JLPT) ในระดับ N3

ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติสาขา IT Engineer, Hotel & Bridal, Medical and Welfare และ Automotive Enginering and Technology เท่านั้น

เงื่อนไขค่าเล่าเรียนที่ยกเว้น
– แบ่งชำระค่าเล่าเรียน 1 ปี 2 ครั้ง (เทอมละครั้ง)หักค่าเล่าเรียนในปีนั้น 30,000 เยน
– มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N3 ก่อนสมัครเข้าเรียนที่ Aso Collegeหักค่าเล่าเรียนในปีนั้น 50,000 เยน
– สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N2 ขึ้นไปในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ Aso Collegeหักค่าเล่าเรียนในปีนั้น 50,000 เยน

กิจกรรมในวิทยาลัย

ตัวอย่างกิจกรรมใน 1 ปีโดยคร่าวของทางสถาบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ที่อยู่ติดต่อ