Aoyama

เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่สามารถดำเนินเรื่องขอ VISA เองได้ โดยนักเรียนจะต้องเข้าเรียนร่วมกับชั้นเรียนของคอร์ส ระยะยาวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป

ระยะเวลา4 สัปดาห์6 สัปดาห์84 สัปดาห์104 สัปดาห์
ค่าธรรมเนียมการศึกษา83,000 เยน109,500 เยน136,000 เยน162,500 เยน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม8,300 เยน10,950 เยน13,600 เยน16,250 เยน
รวม91,300 เยน120,450 เยน149,600 เยน178,750 เยน

ตารางเรียน

  • คาบเรียนมีเฉพาะครึ่งเช้าในทุก ๆ วันจันทร์ – ศุกร์
  • ทั้งหมด 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ คาบละ 1 ชั่วโมง 50 นาที
  • โรงเรียนจะปิดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
คาบเรียนช่วงเช้า
คาบที่ 19.00 – 9.50 น.
คาบที่ 29.55 – 10.45 น.
คาบที่ 310.55 – 11.45 น.
คาบที่ 411.50 – 12.40 น.