Aoyama

คอร์สพิเศษ

เป็นคอร์สพิเศษ ระยะเวลา 5 วัน สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองเรียนในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น จะแบ่งชั้นเรียนโดยวัดจากผลการสอบแบ่งชั้นเรียนหรือใช้ผลสอบ JLPT เทียบ เพื่อเข้าร่วมกับชั้นเรียนที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้ว 

สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นและท่านที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ในวันที่เริ่มเข้ารับการศึกษา กรุณาติดต่อกับทางโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ 

* จะไม่มีการออกใบรับรองการเข้าศึกษาและใบรับรองการจบการศึกษาให้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระยะเวลา 5 วัน ราคา 29,000 เยน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าอุปกรณ์การเรียน)

ตารางเรียน

  • คาบเรียนมีเฉพาะครึ่งเช้าในทุก ๆ วันจันทร์ – ศุกร์
  • ทั้งหมด 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ คาบละ 1 ชั่วโมง 50 นาที
  • โรงเรียนจะปิดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
คาบเรียนช่วงเช้า
คาบที่ 19.00 – 9.50
คาบที่ 29.55 – 10.45
คาบที่ 310.55 – 11.45
คาบที่ 411.50 – 12.40