เปิดรับสมัคร

ภาคการศึกษากรกฎาคม

ตั้งแต่วันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2564

Intensive Course หลักสูตรเร่งรัดภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรเร่งรัดภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 6 เดือน และ 1 ปี เป็นหลักสูตรภาคบ่ายที่ถูกแบ่งระดับความยากง่ายออกเป็น 9 ระดับ เหมาะสำหรับผู้ที่อยากศึกษาต่อ ทำงาน หรืออยากสอบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

กำหนดการ

ภาคการศึกษาระยะเวลารับสมัครระยะเวลาเรียน
Winter Semester
เทอมมกราคม
เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม12 ม.ค. – 19 มี.ค. 64
Spring Semester
เทอมเมษายน
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม5 เม.ย. – 18 มิ.ย. 64
Summer Semester
เทอมกรกฎาคม
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์5 ก.ค. – 10 ก.ย. 64
Fall Semester
เทอมตุลาคม
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน4 ต.ค. – 10 ธ.ค. 64

ตารางเรียน

 • เวลา 13.30 – 17.00 น.
 • จำนวนนักเรียนประมาณ 12 – 20 คน/ชั้นเรียน
 • มีชั้นเรียนคันจิทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 – 15.00 น.

คุณสมบัติและข้อกำหนด

 • ผู้เรียนต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • หากผู้สมัครมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N5 แล้ว สามารถเข้าเรียนกลางคันได้
 • ผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรตัวอักษรฮิรางานะ-คาตะคานะ สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้

ค่าเล่าเรียน

ระยะเวลาค่าใช้จ่าย
6 เดือน460,000 เยน
1 ปี825,000 เยน
*ค่าใช้จ่ายตามตารางรวมค่าสมัคร, ค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าล่ามและค่าตำราเรียนเรียบร้อยแล้ว

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร กรอกเป็นภาษาอังกฤษ Click
2. แบบตรวจสุขภาพ Click
3. สำเนาพาสปอร์ต

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
 2. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
 3. สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ จะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบัน หรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจ
 4. รอประกาศผล COE
 5. ได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียน
 6. ผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และแนบสลิปการโอนเงินส่งมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
 7. รอสถาบันหรือโรงเรียนยืนยันการโอนค่าเล่าเรียน
 8. สถาบันหรือโรงเรียนจะส่งไป COE ตัวจริงกลับมาให้กับทางสมาคม
 9. สมาคมจะแจ้งเอกสารให้ผู้สมัครมารับเอกสาร COE
 10. ผู้สมัครไปทำ VISA และจองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
 11. เตรียมตัวไปญี่ปุ่น

(บางสถาบันอาจมีวิธีการสมัครหรือขอเอกสารเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไป)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

OJSAT Study in Japan โครงการแนะนำเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์: 02-357-1241-5
E-mail: ojsatstudyinjapan@gmail.com