หลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ในประเทศญี่ปุ่น

พิเศษ! นักเรียนจะได้รับส่วนลงตั๋วเดือนรถไฟในราคานักเรียน และส่วนลด 20% สำหรับรถไฟและรถบัสของบริษัท JR กรณีที่เดินทางเกิน 100 กิโลเมตร

วิชาเลือกของหลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ

  • วิชาติวข้อสอบ EJU (สำหรับปริญญาตรี, วิทยาลัยเฉพาะทาง)
    • สายวิทย์: ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์1
    • สายศิลป์: สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์2
  • วิชาติวสอบปริญญาโท เช่น การเขียนโครงการวิจัย, การนำเสนอ, การสัมภาษณ์
  • วิชาติวข้อสอบ JLPT N1, N2, N3

ตัวอย่างตารางเรียน (นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ / ระดับขั้นกลาง)

คาบ/วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์
คาบที่ 1ภาษาญี่ปุ่นทั่วไปภาษาญี่ปุ่นทั่วไปภาษาญี่ปุ่นทั่วไปภาษาญี่ปุ่นทั่วไปภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
คาบที่ 2ภาษาญี่ปุ่นทั่วไปภาษาญี่ปุ่นทั่วไปภาษาญี่ปุ่นทั่วไปภาษาญี่ปุ่นทั่วไปภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
คาบที่ 3ภาษาญี่ปุ่นทั่วไปการฟังการฟังการฟังคันจิและคำศัพท์
คาบที่ 4ภาษาญี่ปุ่นทั่วไปการอ่านเหตุการณ์ปัจจุบันการอ่านการฟัง
คาบที่ 5ภาษาอังกฤษฟิสิกส์คณิตศาสตร์ 2เคมี

ระเบียบการสมัคร

ลงทะเบียนเรียนยื่นเอกสารสมัครเข้าเรียนผลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เมษายน (2 ปี)1 กันยายน – 20 มกราคมปีถัดไปปลายเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนมีนาคม
ตุลาคม (1 ปี 6 เดือน)1 กุมภาพันธ์ – 20 กรกฎาคมปลายเดือนสิงหาคม

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย 1 ปี รวมประมาณ 816,000 เยน

ค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียน
ค่าสมัคร20,000 เยน
ค่าลงทะเบียน60,000 เยน
ค่าเทอม 6 เดือน345,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน40,000 เยน
ค่าประกันสุขภาพ6,000 เยน
รวมค่าใช้จ่าย 6 เดือนแรก471,000 เยน