INSTITUTE

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ANABUKI College

0
รายละเอียดหลักสูตร คอร์ส 1 ปี (เฉพาะสาขา Takamatsu เท่านั้น)คอร์ส 1 ปี 6 เดือนคอร์ส 2 ปีช่วงระยะเวลาคอร์สเมษายน ปี 2021 - มีนาคม ปี 2022ตุลาคม ปี 2021...

ที่พัก KUDAN Institute of Japanese Language & Culture

0
https://www.youtube.com/watch?v=Fgf_Uhu1Wsw&t=31s ที่พัก Homestay โฮมสเตย์ สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น ระยะเวลาค่าใช้จ่าย2 สัปดาห์ (14 คืน)52,000 Yen3 สัปดาห์ (21 คืน)73,000 Yen4 สัปดาห์ (28 คืน)94,000 Yen5 สัปดาห์ (35 คืน)115,000 Yen6 สัปดาห์ (42 คืน)136,000 Yen7 สัปดาห์...

รับสมัครหลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่น สถาบัน ECC College Group

0
ในหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับตัวอักษร คำศัพท์ รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการนำไปใช้เพื่อการสนทนาในสถานการณ์จริงเป็นหลัก ในชั้นเรียนระดับต้นจนถึงระดับกลางจะมีหลักสูตรการเรียนที่คล้ายคลึงกัน และในชั้นเรียนระดับสูงขึ้นไปจะมีวิชาเลือกอื่น ๆ ที่เป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการใช้ต่อยอดในอนาคต เช่น วิชาเพื่อการสอบ EJU, JLPT (N2...
- Advertisement -
68,930FollowersFollow
71,700SubscribersSubscribe

หลักสูตรระยะสั้น Saitama International School

0
หลักสูตรระยะสั้นภาษาญี่ปุ่น ช่วงเวลาการสมัครเข้าเรียน สำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วในประเทศของตน สามารถสมัครเข้าเรียนเมื่อใดก็ได้สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกเทอมเมษายน (วันเปิดภาคเรียน: 5 เมษายน)เทอมกรกฎาคม (วันเปิดภาคเรียน: 4 กรกฎาคม)เทอมตุลาคม (วันเปิดภาคเรียน: 4 ตุลาคม) ...

KUDAN Institute of Japanese Language & Culture

0
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมที่ผู้เรียนจากหลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ ไม่เพียงแค่การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ทางสถาบันยังมุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมที่หาได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น อีกทั้งทางสถาบันมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมนานาชาติสำหรับผู้เรียนจากทั่วทุกมุมโลก https://www.youtube.com/watch?v=1Gl4opT-51Q จุดเด่น มีหลักสูตรมากมายให้ผู้เรียนได้เลือกสรรตามความต้องการ นอกจากนี้ผูู้เรียนยังสามารถเลือกช่วงเวลาเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองได้ โดยระยะเวลาเรียนมีตั้งแต่ 2 สัปดาห์ไปจนถึง 2 ปี หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด Japanese Intensive Courseหลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่น Japanese Conversation Courseหลักสูตรช่วงวันหยุด Japanese Holiday Courseหลักสูตรตัวอักษรฮิรางานะ...

Aoyama School of Japanese

0
” 言葉だけではなく、文化と一緒に学ぶ学校”โรงเรียนที่ไม่ได้เรียนเพียงแค่ภาษา แต่ยังเรียนวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Aoyama ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1976 เพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่น นอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว ทางโรงเรียนยังสอนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงวัฒนธรรมที่สำคัญมากที่สุด คือ การคิดแบบญี่ปุ่น...
- Advertisement -

หลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่น ECC College

0
สถาบัน ECC Kokusai College of...

สถานที่ตั้ง KUDAN INSTITUTE OF JAPANESE & CULTURE

0
????????????????????????? ? ที่อยู่ Teitomisaki Building1F, 2-7-10, Kandamisaki-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0061 ? ภายในอาคาร ? วิธีการเดินทาง ? รถไฟสาย JR Sobu ลงสถานี JR...

รับสมัครคอร์สภาษาญี่ปุ่นระยะยาว Anabuki College Group ปี 2021

0
ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน รับสมัคร เดือนพฤษภาคม - กลางเดือนมิถุนายน 2021 คุณสมบัติ ผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคบังคับ...

รับสมัครคอร์สระยะยาว Aoyama School of Japanese ปี 2021

0
ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม คอร์ส 1 ปี 6 เดือน สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 เมษายน 2021 *เป็นคอร์สที่ต้องทำ VISA นักเรียน ...

หอพัก Aso College

0
หอพักสำหรับผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น ...

“Intensive Course 2021” หลักสูตรเร่งรัดภาษาญี่ปุ่นระยะยาว KUDAN Institute of Japanese Language & Culture

0
เปิดรับสมัคร ภาคการศึกษากรกฎาคม ตั้งแต่วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 Intensive Course หลักสูตรเร่งรัดภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรเร่งรัดภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 6 เดือน และ 1 ปี เป็นหลักสูตรภาคบ่ายที่ถูกแบ่งระดับความยากง่ายออกเป็น 9...

หลักสูตร Vocational Course ANABUKI College

0
ทางสถาบัน Anabuki College มีหลักสูตรสายอาชีพ (Vocational Course) เป็นหลักสูตรการเรียนในวิทยาลัย 2 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับใบรับรองวิชาชีพ โดยชาวต่างชาติที่ต้องการจะเข้าเรียนในหลักสูตรวิชานี้จะต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 ขึ้นไป โดย...
- Advertisement -

หลักสูตรระยะสั้น Saitama International School

0
หลักสูตรระยะสั้นภาษาญี่ปุ่น ช่วงเวลาการสมัครเข้าเรียน สำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วในประเทศของตน สามารถสมัครเข้าเรียนเมื่อใดก็ได้สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกเทอมเมษายน (วันเปิดภาคเรียน: 5 เมษายน)เทอมกรกฎาคม (วันเปิดภาคเรียน: 4 กรกฎาคม)เทอมตุลาคม (วันเปิดภาคเรียน: 4 ตุลาคม) ...

SEDAGAYA Japanese Institute (SJI)

0
แนะนำสถาบัน Sendagaya สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ (Sendagaya Japanese Institute หรือ SJI) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2518 เป็นสถาบันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports,...

การยื่นขอ VISA ของ RYUKOKU University

0
ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นระยะยาว เอกสารที่สำคัญคือ ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility) ซึ่งออกโดยกองตรวจคนเข้าเมืองในประเทศญี่ปุ่น ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า หลังจากที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก ให้ผู้สมัครชำระค่าใช้จ่ายในเทอมแรกแล้วนำหลักฐานชำระเงินและเอกสารสำหรับยื่นเข้าเรียนมาให้ OJSAT Study in JapanOJSAT Study in Japan ตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งเอกสารของผู้สมัครให้มหาวิทยาลัยริวโคขุหลังจากที่มหาวิทยาลัยริวโคขุตรวจสอบและยืนยันตอบรับเข้าเรียนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการยื่นเรื่องขอใบรับรองสถานภาพการพำนักแทนผู้สมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเมื่อกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาออกใบรับรองสถานภาพการพำนักแล้ว มหาวิทยาลัยริวโคขุจะส่งใบรับรองสถานภาพการพำนักและเอกสารตอบรับเข้าเรียนให้ OJSAT Study in...