“Short-term Course 2020” หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น KYOTO MINSAI Japanese Language School

0
Short-term Course หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ไปจนถึง 10 สัปดาห์ที่ KYOTO MINSAI Japanese Language School จังหวัดเกียวโต? เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน? เน้นการสนทนาภาษาญี่ปุ่นเป็นพิเศษ ช่วยให้ผู้เรียนมั่นใจเวลาสื่อสารมากขึ้น? มีกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน...

หลักสูตรระยะยาว Saitama International School

0
หลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรจำนวนที่รับสมัครระยะเวลารับสมัครช่วงเวลาเปิดภาคเรียนและระยะเวลาเรียนทั้งหมดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2 ปี (คอร์ส A)91 คนต้นเดือนกันยายน - 31 ตุลาคมเริ่มต้นเดือนเมษายนระยะเวลาเรียนทั้งหมดรวม85 สัปดาห์ / 1,700 ชั่วโมงหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น1 ปี 9 เดือน (คอร์ส B)36 คนกลางเดือนมกราคม...

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว Aoyama School of Japanese

0
ในหลักสูตรนี้จะมีการแบ่งชั้นเรียนตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคนโดยวัดจากผลคะแนนการสอบเข้า สำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นจะได้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ส่วนชั้นเรียนเสริมจะจัดขึ้นตามระดับทักษะของนักเรียน โดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนชั้นเรียนเสริมต่าง...

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน Ryukoku University

0
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร Ryukoku University หลักสูตร JCLP หลักสูตรระยะยาว ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ (ผู้ที่ต้องยื่นขอ VISA นักเรียนต่างชาติ) 1.ใบสมัครการเข้าเรียน (Form 1)ต้องกรอกด้วยตนเองให้ครบถ้วน เขียนเป็นภาษาอังกฤษ2.ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด (ตัวจริง) หรือ ใบปริญญาบัตร (ตัวจริง)ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย– หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ชุด– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ...
tiuapply

รับสมัครคอร์สเรียนระยะยาวเดือนตุลาคม Tokyo International Univ. Japanese Language School 

0
รายละเอียดการรับสมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นและคอร์สเรียนเตรียมความพร้อมระยะยาวเรียนเทอมตุลาคม ระยะเวลา 1.5ปี วันที่รับสมัคร โรงเรียน Tokyo International Univ. Japanese Language School เปิดรับสมัครทั้ง 3 คอร์ส ชื่อคอร์สวันรับสมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น A (เต็มเวลา) รายละเอียดค่าใช้จ่ายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้และเอกสารจะต้องส่งถึงญี่ปุ่น 25 พฤษภาคมคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น B (ครึ่งวัน) รายละเอียดค่าใช้จ่ายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้และเอกสารจะต้องส่งถึงญี่ปุ่น 25 พฤษภาคมคอร์สเรียนเตรียมความพร้อม (เต็มเวลา) รายละเอียดค่าใช้จ่ายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้และเอกสารจะต้องส่งถึงญี่ปุ่น...
- Advertisement -
71,242FollowersFollow
71,700SubscribersSubscribe

รับสมัครคอร์สระยะยาว Kairin Juku School ปี 2021

0
รับสมัครหลักสูตร 1 ปีครึ่ง (ภาคการศึกษาตุลาคม) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - เดือนมีนาคม 2021 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่อยากศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปีครึ่ง เพื่อต่อยอดสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (รับจำนวน 40 คน) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ojsatstudyinjapan.com/longterm-kairin-juku คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมปลายมีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นสูงกว่าระดับต้น หรือมีผลผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ตั้งแต่ระดับ N5...

รับสมัครหลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่นสถาบัน ECC College เทอมตุลาคม ปี 2021

0
ในหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับตัวอักษร คำศัพท์ รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการนำไปใช้เพื่อการสนทนาในสถานการณ์จริงเป็นหลัก ในชั้นเรียนระดับต้นจนถึงระดับกลางจะมีหลักสูตรการเรียนที่คล้ายคลึงกัน และในชั้นเรียนระดับสูงขึ้นไปจะมีวิชาเลือกอื่น ๆ ที่เป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการใช้ต่อยอดในอนาคต เช่น วิชาเพื่อการสอบ EJU, JLPT (N2...

?The Sakura of Kansai 2020? KYOTO MINSAI Japanese Language School

0
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นที่ Kyoto Minsai Japanese Language School จังหวัดเกียวโต สนุกกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นทั้งในและนอกห้องเรียน ร่วมกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมมากมาย ชื่นชมบรรยากาศและดอกซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง และท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญๆ อาทิ Nishiki Market, Kawaramachi, Ginakaku-ji Temple, ป่าไผ่ Arashiyama ฯลฯ ใช้เวลา 1 วันเต็มๆท่องเที่ยวเมืองแห่งธรรมชาติ Nara...
- Advertisement -

รับสมัครหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Course) Musashi Urawa Japan Language Institute เทอมตุลาคม ปี 2021

0
ช่วงเวลารับสมัคร ภาคการศึกษาระยะเวลาคอร์สเรียนระยะเวลารับสมัครตุลาคม1 ปี 6 เดือนต้นเดือนเมษายน – สิ้นเดือนเมษายน ...

หอพัก Parks Kumagaya

0
หอพักนักเรียน ...

สถานที่ตั้ง KUDAN INSTITUTE OF JAPANESE & CULTURE

0
????????????????????????? ? ที่อยู่ Teitomisaki Building1F, 2-7-10, Kandamisaki-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0061 ? ภายในอาคาร ? วิธีการเดินทาง ? รถไฟสาย JR Sobu ลงสถานี JR...

รับสมัครคอร์สระยะยาว Kyoto minsai 2 ปี 2021

0
The academic Course (หลักสูตรระยะยาวทางด้านวิชาการ) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่คาดหวังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภาษาญี่ปุ่นที่สามารถเรียนได้ ระดับชั้นต้น ระดับชั้นกลางต้น ระดับชั้นกลางสูง ระดับชั้นสูง เทอมการศึกษาระยะเวลาคอร์สระยะเวลารับสมัครเมษายน2 ปี หรือ 24 เดือน1 ก.ย. –...

รับสมัครหลักสูตรระยะยาวเพื่อการหางาน Sendagaya Japanese Institute เทอมเมษายน ปี 2022

0
ภาคการศึกษาเดือนเมษายน หลักสูตรระยะยาวเพื่อการหางาน รับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://ojsatstudyinjapan.com/Sendagaya/Longterm/ ...

Tokyo International University Japanese school

0
Tokyo International University Japanese school โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นรูปแบบเต็มเวลามีประวัติศาสตร์อันยาวนานอยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียวก่อตั้งในปี ค.ศ.1987 นับตั้งแต่ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียวได้ดำเนินการด้านการศึกษานานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทำข้อตกลง(สัญญา)แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัย 29 แห่งใน 20 ประเทศและมหาวิทยาลัยในเครือ, โรงเรียนคู่สัญญา, โรงเรียนจัดตั้งสัมมนาในต่างประเทศ ฯลฯ โดยอิงตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคสากล โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียวก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ที่ได้รับผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาต่างชาติและคณาจารย์ที่มหาวิทยาลัย และยังรวมถึงการพัฒนาแวดวงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โรงเรียนของเราซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นสังกัดมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น นับว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มั่นคงแห่งหนึ่งในบรรดาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นเรียนจะสนับสนุนและส่งเสริมการสอบเข้าในระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น และโรงเรียนอาชีวศึกษา ในขณะเดียวกันก็มีการจัดชั้นเรียนที่ยืดหยุ่น...

หลักสูตรระยะสั้น Musashi Urawa Japanese Language Institute

0
หลักสูตรระยะสั้นของทางสถาบัน Musashi Urawa Japanese Language Institute เน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม รายละเอียดหลักสูตร ระยะเวลาหลักสูตร: 3 สัปดาห์...
- Advertisement -

หลักสูตรสายอาชีพ Aso College

0
Aso College มีทั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ และหลักสูตรสายอาชีพ 8 สาขาวิชา และสาขาวิชาย่อยอีกมากมายสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N3 ขึ้นไป ...

สถานที่ตั้ง KUDAN INSTITUTE OF JAPANESE & CULTURE

0
????????????????????????? ? ที่อยู่ Teitomisaki Building1F, 2-7-10, Kandamisaki-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0061 ? ภายในอาคาร ? วิธีการเดินทาง ? รถไฟสาย JR Sobu ลงสถานี JR Suidobashi station ทางออกฝั่งตะวันออก (East Exit)? รถไฟสาย Hanzomon, สาย Toei...

หลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน Tokyo Kokusai Chishiki Gakuin

0
หลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้นตามลำดับและความสามารถของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมาย หรือสร้างอาชีพให้ตนเองได้ในอนาคต เปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง (ภาคการศึกษาเดือนกรกฎาคม) ...