หอพัก Saitama International School

0
หอพักนักเรียน ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมหอพักนักเรียนที่ราคาไม่แพง สามารถเดินทางไป - กลับโรงเรียนได้อย่างสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และปลอดภัย เมื่อเข้าพัก กระเป๋าเดินทางจะถูกส่งมาจากสนามบินภายในวันที่สอง ดังนั้นให้เตรียมกระเป๋าใส่ของมีค่า...

“Conversation Course 2021” หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น KUDAN Institute of Japanese Language & Culture

0
Conversation Course หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ไปจนถึง 12 สัปดาห์ที่ KUDAN Institute of Japanese Language & Culture จังหวัดโตเกียว- เนื้อหาเข้มข้น เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียน โดยกำหนดหัวข้อและจำลองสถานการณ์ต่างๆที่พบเจอได้ในตอนเรียน ตอนทำงาน หรือตอนใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจและนำไปปรับใช้ได้จริง ...

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว Aoyama School of Japanese

0
ในหลักสูตรนี้จะมีการแบ่งชั้นเรียนตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคนโดยวัดจากผลคะแนนการสอบเข้า สำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นจะได้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ส่วนชั้นเรียนเสริมจะจัดขึ้นตามระดับทักษะของนักเรียน โดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนชั้นเรียนเสริมต่าง...

รับสมัครหลักสูตร manga course 2021” ระยะสั้น เทอมกรกฎาคม ปี 2021 KUDAN Institute Of Japanese Language&Culture

0
Manga course 2021” ระยะสั้น เทอมกรกฎาคม ปี 2021 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 มิถุนายน 2021เริ่มเรียน 5 ก.ค. 2564 ระยะเวลา: 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือนระดับภาษาญี่ปุ่น: ต้น, กลาง, สูง รายละเอีดยคอร์สเรียนเพิ่มเติม → Click

รับสมัครหลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่นสถาบัน ECC College เทอมตุลาคม ปี 2021

0
ในหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับตัวอักษร คำศัพท์ รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการนำไปใช้เพื่อการสนทนาในสถานการณ์จริงเป็นหลัก ในชั้นเรียนระดับต้นจนถึงระดับกลางจะมีหลักสูตรการเรียนที่คล้ายคลึงกัน และในชั้นเรียนระดับสูงขึ้นไปจะมีวิชาเลือกอื่น ๆ ที่เป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการใช้ต่อยอดในอนาคต เช่น วิชาเพื่อการสอบ EJU, JLPT (N2...
- Advertisement -
68,639FollowersFollow
71,700SubscribersSubscribe

หลักสูตรระยะสั้น Sendagaya Japanese Institute(SJI) 2019

0
หลักสูตรระยะสั้น Short Term Course คอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยจะเน้นทักษะการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันเป็นหลัก เทอมเมษายน 2019 ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. – 20 มิ.ย. 62 สอบวัดระดับภาษาวันที่ 2 เม.ย. 62 เทอมกรกฎาคม...

หลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ Tokyo Kokusai Chishiki Gakuin

0
หลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยตัวเนื้อหาจะช่วยขัดเกลาทั้ง 4 ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และช่วยเตรียมความพร้อมสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย...
aoyamashorttermcover

คอร์สเรียนส่วนตัว (Private Lesson) Aoyama School of Japanese

0
คอร์สเรียนส่วนตัว (Private Lesson) สามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่สถาบัน หรือที่พักของท่านเอง โดยจะต้องเลือกเรียนภายในช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00 - 19.00 น....
- Advertisement -

หลักสูตรสายอาชีพ Aso College

0
Aso College มีทั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ และหลักสูตรสายอาชีพ 8...

“Japanese Study Short Trip in Spring 2020” at Anabuki College

0
OJSAT Study in Japan x ANABUKI College Group“Japanese Study Short Trip in Spring 2020”14...

Tokyo Kokusai Chishiki Gakuin

0
“Safety, Convenience and Reliability” จุดเด่น เป็นโรงเรียนที่ค่าเล่าเรียนสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติมีราคาย่อมเยา และอนุญาตให้ ผู้เรียนทำงานพิเศษได้อีกด้วยมีระบบการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในห้องเรียน และประกันสุขภาพที่ดีเยี่ยมมีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนมากมายหลายทุนการศึกษาช่วยสนับสนุนผู้เรียนให้มีโอกาสเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นโรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองโตเกียว ทำให้เดินทางสะดวกสบาย ...

“Conversation Course 2021” หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่นระยะยาว KUDAN Institute of Japanese Language & Culture

0
เปิดรับสมัคร ภาคการศึกษาเทอมกรกฎาคม ตั้งแต่วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 Conversation Course หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่น ...

KAIRIN JUKU Japanese Language School

0
แนะนำโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Kairin JUKU โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Kairin Juku ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 ที่เมือง Ashikaga และก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Kairin Juku ในปี พ.ศ....

การยื่นขอ VISA ของ RYUKOKU University

0
ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นระยะยาว เอกสารที่สำคัญคือ ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility) ซึ่งออกโดยกองตรวจคนเข้าเมืองในประเทศญี่ปุ่น ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า หลังจากที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก ให้ผู้สมัครชำระค่าใช้จ่ายในเทอมแรกแล้วนำหลักฐานชำระเงินและเอกสารสำหรับยื่นเข้าเรียนมาให้ OJSAT Study in JapanOJSAT Study in Japan ตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งเอกสารของผู้สมัครให้มหาวิทยาลัยริวโคขุหลังจากที่มหาวิทยาลัยริวโคขุตรวจสอบและยืนยันตอบรับเข้าเรียนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการยื่นเรื่องขอใบรับรองสถานภาพการพำนักแทนผู้สมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเมื่อกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาออกใบรับรองสถานภาพการพำนักแล้ว มหาวิทยาลัยริวโคขุจะส่งใบรับรองสถานภาพการพำนักและเอกสารตอบรับเข้าเรียนให้ OJSAT Study in...

สถานที่ตั้ง KUDAN INSTITUTE OF JAPANESE & CULTURE

0
????????????????????????? ? ที่อยู่ Teitomisaki Building1F, 2-7-10, Kandamisaki-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0061 ? ภายในอาคาร ? วิธีการเดินทาง ? รถไฟสาย JR Sobu ลงสถานี JR Suidobashi station ทางออกฝั่งตะวันออก (East Exit)? รถไฟสาย Hanzomon, สาย Toei...
- Advertisement -

หลักสูตรระยะยาวเพื่อการหางาน

0
หลักสูตรระยะยาวเพื่อการหางาน สำหรับผู้เรียนที่มีผลการสอบวัดระดับ N2 แล้ว และต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจและหางานในประเทศญี่ปุ่น ระเบียบการสมัคร ลงทะเบียนเรียนยื่นเอกสารสมัครเข้าเรียนผลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมษายน10...

?The Sakura of Kansai 2020? KYOTO MINSAI Japanese Language School

0
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นที่ Kyoto Minsai Japanese Language School จังหวัดเกียวโต สนุกกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นทั้งในและนอกห้องเรียน ร่วมกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมมากมาย ชื่นชมบรรยากาศและดอกซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง และท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญๆ อาทิ Nishiki Market, Kawaramachi, Ginakaku-ji Temple, ป่าไผ่ Arashiyama ฯลฯ ใช้เวลา 1 วันเต็มๆท่องเที่ยวเมืองแห่งธรรมชาติ Nara...

เปิดรับสมัครคอร์สเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (JCLP) 2021

0
คู่มือการสมัคร https://intl.ryukoku.ac.jp/zx_documents/jclp/application_guide_english.pdf จำนวนที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยริวโคขุเปิดรับสมัครนักเรียน Japanese Culture and Language Program จำนวนสูงสุด 40 คน โดยจะรับนักเรียนเข้าศึกษาในเทอมเมษายนและเทอมกันยายน สูงสุด 20 คนต่อเทอม คุณสมบัติของผู้สมัคร ✔ อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ก่อนเปิดภาคการศึกษา ✔ สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปี (ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ เทียบเท่า ✔...