หอพัก Ryukoku University

0
มหาวิทยาลัยริวโคคุได้จัดเตรียมที่พักสำหรับนักเรียนต่างชาติไว้ทั้งหมด 4 แห่ง รองรับผู้เข้าพักได้ประมาณ 200 คน ในที่พักแต่ละแห่งจะมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่และคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาเรื่องเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น โปรดดูรายละเอียดหอพักที่ท่านในใจตามข้างล่างนี้ Ryukoku International House เข้าพักได้ทั้งชายและหญิง

“Japanese Study Short Trip in Spring 2020” at Anabuki College

0
OJSAT Study in Japan x ANABUKI College Group“Japanese Study Short Trip in Spring 2020”14 April - 28 April 2020

หอพัก Ryukoku University

0
มหาวิทยาลัยริวโคคุได้จัดเตรียมที่พักสำหรับนักเรียนต่างชาติไว้ทั้งหมด 4 แห่ง รองรับผู้เข้าพักได้ประมาณ 200 คน ในที่พักแต่ละแห่งจะมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่และคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาเรื่องเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น โปรดดูรายละเอียดหอพักที่ท่านในใจตามข้างล่างนี้ Ryukoku International House เข้าพักได้ทั้งชายและหญิง

KYOTO MINSAI Japanese Language School

0
京都民際日本語学校 Kyoto Minsai Japanese Language School สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเมืองเกียวโต เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบ สามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติได้ทุกฤดูกาลตลอดปี =================...

ค่าใช้จ่ายและวิธีการชำระเงินของ Ryukoku University

0
ค่าธรรมเนียมการสมัคร : ค่าธรรมเนียมการสมัคร 15,000 เยน เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น วิธีการชำระเงิน ...
- Advertisement -
68,278FollowersFollow
71,700SubscribersSubscribe

KYOTO MINSAI Japanese Language School

0
京都民際日本語学校 Kyoto Minsai Japanese Language School สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเมืองเกียวโต เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบ สามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติได้ทุกฤดูกาลตลอดปี =================...

คู่มือการสมัครหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (JCLP) RYUKOKU University

0
คู่มือการสมัคร https://intl.ryukoku.ac.jp/zx_documents/jclp/application_guide_english.pdf จำนวนที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยริวโคขุเปิดรับสมัครนักเรียน Japanese Culture and...

KUDAN Institute of Japanese Language & Culture

0
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมที่ผู้เรียนจากหลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ ไม่เพียงแค่การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ทางสถาบันยังมุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมที่หาได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น อีกทั้งทางสถาบันมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมนานาชาติสำหรับผู้เรียนจากทั่วทุกมุมโลก
- Advertisement -

ที่พัก KUDAN Institute of Japanese Language & Culture

0
https://www.youtube.com/watch?v=Fgf_Uhu1Wsw&t=31s ที่พัก

KUDAN Institute of Japanese Language & Culture

0
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมที่ผู้เรียนจากหลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ ไม่เพียงแค่การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ทางสถาบันยังมุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมที่หาได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น อีกทั้งทางสถาบันมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมนานาชาติสำหรับผู้เรียนจากทั่วทุกมุมโลก

หอพัก Ryukoku University

0
มหาวิทยาลัยริวโคคุได้จัดเตรียมที่พักสำหรับนักเรียนต่างชาติไว้ทั้งหมด 4 แห่ง รองรับผู้เข้าพักได้ประมาณ 200 คน ในที่พักแต่ละแห่งจะมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่และคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาเรื่องเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น โปรดดูรายละเอียดหอพักที่ท่านในใจตามข้างล่างนี้

ANABUKI College: Japanese Course

0
ตั้งแต่ปี 1990 Anabuki College ได้ต้อนรับนักเรียนมามากกว่า 28 ประเทศ...

การยื่นขอ VISA ของ RYUKOKU University

0
ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นระยะยาว เอกสารที่สำคัญคือ ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility) ซึ่งออกโดยกองตรวจคนเข้าเมืองในประเทศญี่ปุ่น ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า หลังจากที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก ให้ผู้สมัครชำระค่าใช้จ่ายในเทอมแรกแล้วนำหลักฐานชำระเงินและเอกสารสำหรับยื่นเข้าเรียนมาให้ OJSAT Study in...
- Advertisement -

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว KYOTO MINSAI Japanese Language School เรียนปี2021

0
คอร์สระยะยาว  Kyoto minsai  2 หลักสูตร The academic Course (หลักสูตรระยะยาวทางด้านวิชาการ) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่คาดหวังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภาษาญี่ปุ่นที่สามารถเรียนได้ ระดับชั้นต้น ระดับชั้นกลางต้น ระดับชั้นกลางสูง...

“Conversation Course 2020” หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่น KUDAN Institute of Japanese Language & Culture

0
https://www.youtube.com/watch?v=0Zhib3046Nk Conversation Course หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ตั้งแต่ 2...

KYOTO MINSAI Japanese Language School

0
京都民際日本語学校 Kyoto Minsai Japanese Language School สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเมืองเกียวโต เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบ สามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติได้ทุกฤดูกาลตลอดปี =================...