หอพัก

ค่าธรรมเนียมหอพัก

ค่าแรกเข้าค่าประกันค่าเช่าห้อง(2 คน/ห้อง) มี WiFiค่าเครื่องนอนรวม
25,000 เยน10,000 เยน35,000 เยน/เดือน10,000 เยน150,000 เยน
*เข้าอยู่ครั้งแรกคิดค่าเช่าล่วงหน้า 3 เดือน