[vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=MCf_b4ctQUA”][vc_tta_tour color=”sky” active_section=”1″ css=”.vc_custom_1537411830011{border-radius: 1px !important;}”][vc_tta_section title=”แนะนำสถาบัน” tab_id=”1523419137113-0be454e8-7808″]
           สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ (Sendagaya Japanese Institute หรือ SJI) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2518 เป็นสถาบันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology)
จุดมุ่งหมายของ Sendagaya Japanese School และ Sendagaya Japanese Institute (SJI) Group คือการมอบบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้คนทั่วโลกให้ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้เรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ที่ตั้ง 1-1-6 Shimo-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033

จุดเด่น

– สถาบันตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวและอยู่ใกล้สถานีรถไฟ เดินทางสะดวกสบาย
– มีเจ้าหน้าที่ชาวไทยคอยดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนชาวไทยอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
– แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน และมีวิชาเลือกจำนวนมากตอบสนองต่อเป้าหมายของนักเรียน เช่น วิชาภาษาญี่ปุ่น
ธุรกิจ วิชาติวเพื่อศึกษาต่อ
– อาจารย์ผู้สอนทุกคนผ่านหลักสูตรอบรมครูภาษาญี่ปุ่น (Japanese Teacher Training Course) จากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากา
ยะ ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนของที่นี่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน
– ทางสถาบันได้จัดเตรียมข้อมูลการศึกษาต่อทั่วประเทศเพื่อรองรับความต้องการของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อ
จากมหาวิทยาลัยชื่อดังและวิทยาลัยต่างๆที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะทุกปี ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและหลักสูตรอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนั่งอ่านหนังสือ พื้นที่นั่งเล่นในทุกชั้น ลิฟต์ Free WiFi ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ห้องพยาบาล

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”ทุนการศึกษา” tab_id=”1537159459010-6c1dd720-a44e”]

ทุนการศึกษา

รายชื่อทุนการศึกษา จำนวน
Kyoritsu Foundation 720,000 Yen / ปี
Takayama Scholarship 600,000 Yen / ปี
Honors Scholarship for Privately Financed International Students 576,000 Yen /  ปี

(48,000 Yen / เดือน)

Senmoto Foundation Scholarship 1,440,000 Yen / ปี

(120,000 Yen / เดือน)

S.J.I. Honors Scholarship (ปีละ 2 ครั้ง) 50,000 Yen – 150,000 Yen / ครั้ง

 

 

เงื่อนไขในการรับทุน

 • มีผลการเรียนยอดเยี่ยม
 • มีอัตราการเข้าเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ 90%
 • มีทัศนคติและพฤติกรรมดี
 • มีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

 

โควตาสอบตรงพิเศษ

นักเรียนของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะมีโอกาสได้รับโควตาพิเศษสำหรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงกว่า 60 แห่ง

ตัวอย่างสถาบัน

Gakushuin Women’s College / Toyo University / Tokyo International University / Japan University of Economics / Nippon Engineering College / Nihon Computer Institute / Yamano Beauty College / Tokyo Confectionery School / Tokyo Animation College

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”หลักสูตรระยะสั้น” tab_id=”1523419137121-17c86b4f-6937″]

หลักสูตรระยะสั้น Short Term Course

คอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยจะเน้นทักษะการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันเป็นหลัก
เทอมเมษายน 2019 ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. – 20 มิ.ย. 62
สอบวัดระดับภาษาวันที่ 2 เม.ย. 62
เทอมกรกฎาคม 2019 ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. – 13 ก.ย. 62
สอบวัดระดับภาษาวันที่ 2 ก.ค. 62
เทอมตุลาคม 2019 ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. – 17 ธ.ค. 62
สอบวัดระดับภาษาวันที่ 3 ต.ค. 62
เทอมมกราคม 2020 ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. – 24 มี.ค. 63
สอบวัดระดับภาษาวันที่ 7 ม.ค. 63

 

**ใน 1 เทอมเรียนประมาณ 3 เดือน หากผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น สามารถเข้าเรียนกลางเทอมได้**

 

วันและเวลาเรียน เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 4 คาบต่อวัน
09.20 น. – 12.40 น. หรือ 13.30 น. – 16.50 น.
(เวลาเรียนขึ้นอยู่กับระดับภาษาของนักเรียนทั้งหมดในแต่ละเทอม)
ระดับภาษา ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น – ขั้นสูง (CEFR A1 ~ B2)
จำนวนคนต่อห้อง ประมาณ 10 – 15 คน (สูงสุด 20 คน)

 

หมายเหตุ : ตารางวันเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าเล่าเรียน

ระยะเวลา ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน รวม
2 สัปดาห์ 10,000 Yen 48,000 Yen 58,000 Yen
4 สัปดาห์ 80,000 Yen 90,000 Yen
6 สัปดาห์ 117,000 Yen 127,000 Yen
8 สัปดาห์ 152,000 Yen 162,000 Yen
10 สัปดาห์ (1 เทอม) 180,000 Yen 190,000 Yen
หมายเหตุ
* ราคารวมค่าหนังสือและค่ากิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

กิจกรรมนอกสถานที่

ทุกเทอมจะมีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เทอมละ 1 ครั้ง เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

    
สวน Ueno และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ                                      พิธีชงชา

 

เงื่อนไขในการยกเลิกและคืนเงิน

วันที่ยกเลิก ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก
มากกว่า 60 วันก่อนเปิดคอร์ส 20,000 Yen
31 – 60 วันก่อนเปิดคอร์ส 20,000 Yen
16 – 30 วันก่อนเปิดคอร์ส 40,000 Yen
1 – 15 วันก่อนเปิดคอร์ส 50% ของค่าเล่าเรียน
ในวันที่เริ่มคอร์สหรือหลังจากนั้น 100% ของค่าเล่าเรียน

 

หมายเหตุ

– ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร ทั้งในการชำระค่าเล่าเรียนและการคืนเงิน
– หากยกเลิกหลังจากที่ทำการชำระเงินแล้ว ทางสถาบันจะหักค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจากจำนวนเงินที่โอนมา
– หากคอร์สเรียนเริ่มแล้ว จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

กิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียน

ในทุกเทอมจะมีกิจกรรมพิเศษให้ผู้เรียนได้เลือกเข้าร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”หลักสูตรระยะยาว” tab_id=”1523419346426-8c00ebd0-a0b3″]

หลักสูตรระยะยาว Long Term Course

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นจะต้องจบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี (ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย) จากต่างประเทศหรือประเทศญี่ปุ่น นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับไม่ครบ 12 ปี เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้จะได้วุฒิเทียบเท่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายและสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นได้

ตัวอย่างวิชาเลือก

 • วิชาติวข้อสอบ EJU เพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
 • วิชาติวข้อสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT N1 – N3
 • วิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
 • วิชาติวสอบปริญญาโท การเขียนโครงการวิจัย การนำเสนอ การสัมภาษณ์ การค้นคว้าวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ฯลฯ
 • วิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการหางานในประเทศญี่ปุ่น การเขียนประวัติส่วนตัว การฝึกสัมภาษณ์สมัครงาน วัฒนธรรมในบริษัทญี่ปุ่น ฯลฯ

หมายเหตุ

 • วิชาเลือกจะเริ่มเรียนตั้งแต่เข้าระดับชั้นกลางเป็นต้นไป
 • วิชาเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของนักเรียนในเทอมนั้น

ระเบียบการสมัครเรียน

หลักสูตร เริ่มเรียน ระยะเวลายื่นเอกสารสมัครเข้าเรียน ประกาศผล Visa
1 ปี เมษายน 1 กันยายน (ปีก่อนหน้า) – 20 มกราคม ปลายเดือนกุมภาพันธ์
ถึงต้นเดือนมีนาคม
1 ปีครึ่ง ตุลาคม 1 กุมภาพันธ์ – 20 กรกฎาคม ปลายเดือนสิงหาคม
2 ปี เมษายน 1 กันยายน (ปีก่อนหน้า) – 20 มกราคม ปลายเดือนกุมภาพันธ์
ถึงต้นเดือนมีนาคม

 

วันและเวลาเรียน

ตารางเรียนในช่วงเช้า ตารางเรียนในช่วงบ่าย
คาบที่ 1 08.50 – 09.35 คาบที่ 1 13.30 – 14.15
คาบที่ 2 09.40 – 10.25 คาบที่ 2 14.20 – 15.05
คาบที่ 3 10.35 – 11.20 คาบที่ 3 15.15 – 16.00
คาบที่ 4 11.25 – 12.10 คาบที่ 4 16.05 – 16.50
คาบที่ 5 12.15 – 13.00 คาบที่ 5 16.55 – 17.40

หมายเหตุ

 • วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเรียน 5 คาบ วันศุกร์เรียน 4 คาบ
 • นักเรียนจะได้เรียนช่วงเช้าหรือบ่ายนั้นขึ้นอยู่กับการสอบวัดระดับในวันปฐมนิเทศ

ค่าเล่าเรียน

การชำระเงินครั้งแรกก่อนเข้าเรียน

รายการ ค่าใช้จ่าย ช่วงเวลาชำระเงิน
ค่าสมัคร 20,000 Yen หลังจากผล Visa ประกาศ
ค่าลงทะเบียน 60,000 Yen
ค่าเล่าเรียนสำหรับ 6 เดือน 345,000 Yen
ค่าอุปกรณ์ 40,000 Yen
ค่าประกันสุขภาพ 6,000 Yen
รวม 471,000 Yen

 

การชำระเงินครั้งถัดๆไป

รายการ ค่าใช้จ่าย ช่วงเวลาชำระเงิน
ค่าเล่าเรียนสำหรับ 6 เดือน 345,000 Yen ก่อนเริ่มเทอมใหม่ 1 เดือน

หมายเหตุ

 • ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งชำระได้ครั้งละ 6 เดือน
 • ราคาข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือ ค่าหนังสือเรียนประมาณ 3,000 เยน / 3 เดือน
 • ค่าเล่าเรียนที่ชำระแล้วไม่สามารถคืนได้ในทุกกรณี
 • นักเรียนของสถาบันทุกคนจะต้องทำประกันสุขภาพพลเมืองในประเทศญี่ปุ่น
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Spring Course” tab_id=”1537344242473-fff36a06-50aa”]
[vc_btn title=”Download ใบสมัคร” color=”success” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F12RJfxuUKoJSGXfr7Uu19EgSrXCuNt4Aq%2Fview%3Fusp%3Dsharing|title:Download%20%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3|target:%20_blank|”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”รายละเอียดการสมัคร” tab_id=”1523502250003-ddbed2fe-f20b”]

สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ด้านล่างนี้:

หลักสูตรระยะสั้น : ใบสมัครหลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะยาว : ใบสมัครหลักสูตรระยะยาว

[/vc_tta_section][/vc_tta_tour]
[vc_facebook][vc_media_grid element_width=”3″ grid_id=”vc_gid:1556161829056-3d8a6846-fc27-6″ include=”382,332,348,386,319,320,352,315″]