“Achieve your dreams at Sendagaya”

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ (Sendagaya Japanese Institute หรือ SJI) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2518 เป็นสถาบันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology หรือ MEXT) 

จุดมุ่งหมายของ Sendagaya Japanese School และ Sendagaya Japanese Institute Group คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้คนทั่วโลกให้ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้เรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น

จุดเด่นของ Sendagaya Japanese Institute

 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวและอยู่ใกล้สถานีรถไฟ เดินทางสะดวกสบาย
 • มีเจ้าหน้าที่ชาวไทยคอยดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนชาวไทยอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
 • ทางสถาบันมีหลักสูตรเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียน โดยไม่ต้องศึกษาครบ 12 ปี จากประเทศไทย ซึ่งมีเพียงประมาณ 30 สถาบันจากจำนวนสถาบันภาษาญี่ปุ่นกว่า 700 สถาบันเท่านั้น ที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น (MEXT) สำหรับหลักสูตรนี้
 • อาจารย์ผู้สอนทุกคนผ่านหลักสูตรอบรมครูภาษาญี่ปุ่น (Japanese Teacher Training Course) จากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนของที่นี่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน
 • ทางสถาบันมีโควตาสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยญี่ปุ่นให้กับนักเรียนในสถาบัน และยังมีโครงการพิเศษต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอีกด้วย
 • ทางสถาบันได้จัดเตรียมข้อมูลการศึกษาต่อทั่วประเทศเพื่อรองรับความต้องการของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะทุกปี ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและหลักสูตรอื่น ๆ

สถานที่ตั้ง

1-1-6 Shimo-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Sendagaya ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียว ย่าน Shinjuku ใกล้กับสถานี Takadanobaba ซึ่งอยู่ห่างจากสถานี Shinjuku เพียงแค่ 2 สถานี การเดินทางมาสถาบันจึงง่ายดาย และสะดวก ยิ่งไปกว่านั้นทางสถาบันยังมีส่วนลดค่าโดยสารรถไฟรายเดือนให้ผู้เรียนมากกว่า 50%

วิธีการเดินทาง

การเดินทางจากสนามบิน

จากสนามบิน Narita

Skylinerสนามบิน Narita > Nippori > Takadanobaba
(ประมาณ 50 นาที)
Narita Expressสนามบิน Narita > Shinjuku > Takadanobaba
(ประมาณ 90 นาที)
รถบัสลีมูซีนสนามบิน Narita > Shinjuku > Takadanobaba
(ประมาณ 70 นาที)

จากสนามบิน Haneda

รถไฟสาย Keikyuสนามบิน Haneda > Shinagawa > Takadanobaba
(ประมาณ 55นาที)
Tokyo Monorailสนามบิน Haneda > Hamamatsucho > Takadanobaba
(ประมาณ 45นาที)
รถบัสลีมูซีนสนามบิน Haneda > Shinjuku > Takadanobaba
(ประมาณ 50 นาที)

การเดินทางจากสถานี Takadanobaba

สายรถไฟทางออกระยะเวลา
JR Yamanote LineSeibu Shinjuku LineWaseda Exitใช้เวลาเดินประมาณ 4 นาที
Tokyo Metro Tozai Lineทางออกเบอร์ 1, 5ใช้เวลาเดินประมาณ 4 นาที

ชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนสามารถเลือกคลาสเรียน “ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป” หรือ

ชั้นเรียน “ภาษาญี่ปุ่นตามวัตถุประสงค์” ได้

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

✔ คลาสเรียนเป็นไปตามระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน

 • คลาสเรียนแบ่งเป็น 9 ระดับ
 • แม้จะเป็นระดับเดียวกัน แต่ทางสถาบันจะชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นให้เหมาะสมกับระดับความเร็วของการเรียนรู้ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน

✔ เป็นคลาสเรียนที่มุ่งเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่น

 • เรียนรู้คำศัพท์ สำนวน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่น

✔ เช็คระดับความเข้าใจอย่างละเอียด

 • จะมีการจัดการสอบ เพื่อวัดระดับความเข้าใจของผู้เรียนโดยละเอียด
 • จะมีการวัดระดับความสามารถในการพูด และเขียน ผ่านการสอบ

✔ ดูแลการเรียนรู้ของคุณอย่างเต็มที่

 • แต่ละคลาสจะมีอาจารย์ประจำ ซึ่งจะมีการจัดการพูดคุยแบบตัวต่อตัว ที่ผู้เรียนจะสามารถปรึกษาเรื่องวิธีการเรียนหรือเส้นทางในอนาคต กับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง
 • จะมีการปรับเปลี่ยนระดับคลาสเรียนตามผลการสอบ (ผู้เรียนที่เข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดี และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง จะได้เรียนในคลาสที่สอนแบบเร็ว สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนอย่างช้า ๆ ตามระดับของตน ก็สามารถเรียนในชั้นเรียนที่สอนอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้)

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นตามวัตถุประสงค์

ระดับสูงกว่าขั้นต้น-กลาง ทางสถาบันจะมีชั้นเรียนวิชาเลือกตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถเลือกชั้นเรียนวิชาเลือกที่ตรงกับมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาต่อได้ โดยแบ่งเป็น

 1. ชั้นเรียนติวสอบเข้าสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 2. ชั้นเรียนติวสอบเข้าสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย
 3. ชั้นเรียนสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเฉพาะทาง
 4. ชั้นเรียนติวสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

สำหรับผู้ที่ไม่ศึกษาต่อ นอกเหนือจากชั้นเรียนวิชาเลือกแล้วจะมีหลักสูตรที่ได้จัดตารางเวลาเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ให้พัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (อ่าน ฟัง เขียน พูด) ได้อย่างสมดุลย์

ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (JLPT N4) มุ่งเน้นการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
ระดับต้น-กลาง และระดับกลางมุ่งเน้นการเรียนรู้ทักษะในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่น และความรู้ที่จำเป็นในการสอบเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย
ระดับสูงมุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคนญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา

รายชื่อทุนการศึกษาจำนวนเงินจำนวนทุน
*ทุนภายในสถาบัน Sendagaya
(ในช่วงเทอมเมษายนและตุลาคม)
สูงสุด 300,000 เยน/ปี
(จำนวนทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับผลการเรียน)
100
ทุนสนับสนุนนักเรียนต่างชาติโดย JASSO
(ในช่วงเทอมเมษายนและตุลาคม)
48,000 เยน/เดือนเป็นเวลา 1 ปี15 – 20
ทุน Kyoritsu Maintenance720,000 เยน/ ปี1
ทุน Takayama International Education Foundation600,000 เยน/ปี1

* ปีละ 2 ครั้ง

* เงื่อนไขในการได้รับเสนอชื่อเช้ารับทุนการศึกษา คือ

 • นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนและพฤติกรรมที่ดี
 • มีอัตราการเข้าเรียนมากกว่า 90%
 • ต้องการจะศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

โควตาสอบตรงพิเศษ

นักเรียนของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Sendagaya มีโอกาสได้รับโควตาพิเศษสำหรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงกว่า 60 แห่ง เช่น

 • Gakushuin Women’s College
 • Toyo University
 • Tokyo International University
 • Japan University of Economics
 • Nippon Engineering College
 • Nihon Computer Institute
 • Yamano Beauty College
 • Tokyo Confectionery School
 • Tokyo Animation College

และมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยอื่น ๆ

โครงการ Bridge Program ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ทางสถาบันมีโครงการพิเศษ ที่ให้นักเรียนที่มีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 สามารถเรียนในสถาบัน Sendagaya ไปพร้อม ๆ กับการลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยดังนี้

 1. Hosei University
 2. Showa Women’s University
 3. Bunka Gakuen University

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องนั่งอ่านหนังสือ, พื้นที่นั่งเล่นในทุกชั้น, ลิฟต์,  Free WiFi, ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และห้องพยาบาล

กิจกรรมนอกสถานที่ 

ทุกเทอมจะมีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เทอมละ 1 ครั้ง เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

กิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียน

ในทุกเทอมจะมีกิจกรรมพิเศษให้ผู้เรียนได้เลือกเข้าร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ตัวอย่างตารางกิจกรรมใน 1 ปี

ภาคการศึกษาเดือนเมษายน

เดือนเมษายน

 • พิธีปฐมนิเทศ
 • การเดินทางไกลในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
 • การตรวจสุขภาพ

เดือนพฤษภาคม

 • การจำลองการสอบ

เดือนมิถุนายน

 • การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ครั้งที่ 1
 • การสอบกลางภาค

เดือนกรกฎาคม

 • การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 1
 • เทศกาลทานาบาตะ
 • แนะแนวการศึกษาต่อ

วันหยุดฤดูร้อน (ปลายเดือนกรกฎาคม – ต้นเดือนสิงหาคม)

เดือนสิงหาคม

 • การสอบปลายภาค

วันหยุดฤดูใบไม้ร่วง (ปลายเดือนกันยายน – ต้นเดือนตุลาคม)

ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม

เดือนตุลาคม

 • พิธีปฐมนิเทศ
 • การเดินทางไกลในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
 • การตรวจสุขภาพ

เดือนพฤศจิกายน

 • การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ครั้งที่ 2
 • การสอบกลางภาค

เดือนธันวาคม

 • การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 2
 • แนะแนวการศึกษาต่อ
 • การสอบปลายภาค

วันหยุดฤดูหนาว (ปลายเดือนธันวาคม – ต้นเดือนมกราคม)

เดือนมีนาคม

 • พิธีจบการศึกษา