The academic Course (หลักสูตรระยะยาวทางด้านวิชาการ)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่คาดหวังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภาษาญี่ปุ่นที่สามารถเรียนได้ ระดับชั้นต้น ระดับชั้นกลางต้น ระดับชั้นกลางสูง ระดับชั้นสูง

เทอมการศึกษาระยะเวลาคอร์สระยะเวลารับสมัคร
เมษายน2 ปี หรือ 24 เดือน1 ก.ย. – 30 พ.ย.

The integrated-studies course (หลักสูตรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรม)

หลักสูตรที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือผู้ที่ต้องการหางานทำในประเทศญี่ปุ่น ระดับภาษาญี่ปุ่นที่สามารถเรียนได้ ระดับชั้นต้น ระดับชั้นกลางต้น ระดับชั้นกลางสูง ระดับชั้นสูง

เทอมการศึกษาระยะเวลาคอร์สเรียนระยะเวลารับสมัคร
เมษายน2 ปี1 ก.ย. – 30 พ.ย.

นักเรียนที่เรียนทั้งสองหลักสูตร(หลักสูตรระยะยาวทางด้านวิชาการ,หลักสูตรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรม) และเรียนในชั้นระดับกลางและระดับสูงจะต้องเลือกเรียนเพิ่มเติมใน ทุกวันศุกร์

 1. Advanced Academic course หลักสูตรวิชาการขั้นสูงเหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือสายอาชีวะ
 2. Advanced Business course หลักสูตรธุรกิจขั้นสูงเหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากเข้าทำงานในสาขาต่างๆ สาขาวิศวะ สาขาIT และสาขาธุรกิจ หรือทักษะธุรกิจในด้านต่างๆที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น
 3. Culture and Art course หลักสูตรศิลปะและวัฒนธรรมเหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ศิลปะแขนงต่างๆเช่น พิธีชงชา การทำอาหาร การสวมชุดกิโมโน การวาดการ์ตูน หรือเข้าใจศิลปะวัฒนธรรมในเชิงลึก
 4. Elective Subject วิชาเลือก (เสริม) สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแต่ละวิชาต่อไปนี้จะสอนสัปดาห์ละครั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนทุกวิชาที่จำเป็นสำหรับการสอบเข้า วิชาที่สอนได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
 5. Extra classes ชั้นเรียนพิเศษ (เสริม) เปิดสอนพิเศษในช่วงวันหยุดพักผ่อน นักเรียนสามารถลงทะเบียนในชั้นเรียนเหล่านี้เพื่อพัฒนาทักษะต่อไปได้แก่ หลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน หลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับสอบEJU หลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบผู้ปฎิบัติงานที่มีทักษะระบุไว้

คุณสมบัติการสมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี หรือ จบ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ผู้สมัครที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N5, J Test ระดับ F หรือ NAT-TESTระดับ 5 หรือใบรับรองเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกวา 150 ช.ม.
 3. ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติที่กําหนดต้องสมัครเข้าศึกษาไม่เกิน 5 ปีหลังจากจบการศึกษาระดับสูงสุด

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรระยะยาว

ค่าเล่าเรียนทั้งสองปี

ค่าสมัครเข้าเรียนในปีแรกราคา
ค่าสมัคร33,000 เยน
ค่าแรกเข้า55,000 เยน
ค่าเล่าเรียน686,400เยน
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก26,400 เยน
ค่าประกันสุขภาพของรัฐบาล18,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน18,300 เยน
ค่าประกันนักเรียนต่างชาติ10,000 เยน
ค่าสมัครสอบ JLPT11,000 เยน
รวม858,100 เยน

ค่าเล่าเรียนในปีสองเทอมเมษายน
ค่าเล่าเรียน686,400 เยน
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก26,400 เยน
ค่าประกันสุขภาพของรัฐบาล18,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน18,300 เยน
ค่าประกันนักเรียนต่างชาติ10,000 เยน

หลักสูตรระยะยาว เรียนที่ Tenjingawa School
69 Nishikyogoku Kitaooiri-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 615-0881

วิธีการสมัคร

 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 2. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 3. ทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจ
 4. รอประกาศผล COE
 5. ได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียน
 6. ผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และแนบสลิปการโอนเงินส่งมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 7. รอทางสถาบันหรือโรงเรียนยืนยันการโอนค่าเล่าเรียน
 8. สถาบันหรือโรงเรียนจะส่งไป COE ตัวจริงกลับมาให้กับทางสมาคม
 9. ทางสมาคมจะแจ้งเอกสารให้ผู้สมัครมารับเอกสาร COE
 10. ผู้สมัครไปทำ VISA และ จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
 11. เตรียมตัวไปญี่ปุ่น

(บางสถาบันอาจมีวิธีการสมัครหรือขอเอกสารเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไป)

ข้อควรระวังในการส่งเอกสารการสมัคร

 1. หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน โรงเรียนหรือกองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมดังนั้นขอให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าให้พร้อม
 2. เอกสารที่เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษจะต้องแนบเอกสารที่มีการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษมาด้วย พร้อมทั้งระบุชื่อและสถานที่ทำงานของผู้แปลเอกสาร
 3. เอกสารที่ส่งให้กองตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นฉบับจริงและจะไม่ได้รับเอกสารคืนหากมีความจําเป็นต้องใช้เอกสารให้ถ่ายเอกสารไว้ก่อนที่จะส่งเอกสารให้ทางโรงเรียน
 4. สําหรับผู้ที่เคยพํานักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นระยะยาว หรือเคยยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วย
 5. เอกสารทั้งหมดที่เป็นภาษาไทย กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ทางสถาบัน Kyoto Minsai มีบริการแปลภาษาเอกสาร 20,000 เยน

OJSAT Study in Japan โครงการแนะนำเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ อาทิตย์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-357-1241-5, 0855211325
E-mail ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th,ojsatstudyinjapan@gmail.com