Residence Uzumasa A เป็นหอพักนานาชาติที่ติดกับอาคารทางใต้ของ Uzumasa campus ซึ่งมีหอสมุด และ workshop ที่นักศึกษาสามารถเข้าไปใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นสถานที่ที่นักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึกษาชาวต่างชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนภาษา แนวคิด และวัฒนธรรมของกันและกันได้

*สามารถอาศัยอยู่ที่หอพักได้แค่ปีแรกของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น หลังจากนั้น จะต้องย้ายออกไปหาหอพักนอกมหาวิทยาลัยเอง

ค่าธรรมเนียมหอพัก

ค่าแรกเข้า20,000 เยน
ค่าเช่าห้อง62,000 เยน/เดือน
ค่าเครื่องนอน (เช่า)1,650 เยน/เดือน
* ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมโปรแกรม GCL, ค่าอาหารรายสัปดาห์ 2 มื้อ/วัน (ไม่รวมวันส. – อา.และวันหยุดนักขัตฤกษ์), ค่าสาธารณูปโภค และค่าบำรุงหอพัก

โปรแกรม GCL(Global Communication and Leadership)

นักเรียนที่อาศัยอยู่ในหอพัก Residence Uzumasa A ต้องเข้าร่วมโปรแกรม GCL เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสนทนา และทักษะการเป็นผู้นำเป็นประจำทุกสัปดาห์

GCL เป็นโปรแกรมปฏิบัติที่จัดกิจกรรมอิสระนอกห้องเรียนและเชิญวิทยากรจากทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยให้มาช่วยสอนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของโลก จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนและกิจกรรมพัฒนาทักษะการนำเสนอ รวมถึงการสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการมีอาชีพในอนาคตด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าพัก

  • เป็นนักเรียนเข้าใหม่

การชำระเงิน

  • สามารถจ่ายค่าหอพักเป็นรายเดือน หรือเหมาจ่ายงวดเดียว
  • กรณีย้ายออกก่อนหมดสัญญา ทางหอพักจะคืนเงินโดยเฉลี่ยจากจำนวนเดือนที่เหลือ (ไม่คืนค่าแรกเข้า)

กำหนดการ

กำหนดการรอบที่ 1รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร1 ธันวาคม 202024 กุมภาพันธ์ 2021
ปิดรับสมัคร25 กุมภาพันธ์ 2021จนกว่าหอพักจะเต็ม
ประกาศผลการจับฉลาก5 มีนาคม 2021ตามความเหมาะสม
หมดเขตการชำระเงิน15 มีนาคม 2021ตามความเหมาะสม
การย้ายเข้า23 – 26 มีนาคม 2021ตามความเหมาะสม

* หากต้องการยกเลิกการย้ายเข้า กรุณาติดต่อ KUAS Housing Office ภายใน 3 วันหลังจากประกาศผลการคัดเลือก  

* หากต้องการยกเลิกการย้ายเข้ากรณีที่ชำระเงินแล้ว กรุณาติดต่อ KUAS Housing Office ภายใน 2 วันหลังจากหมดเขตการชำระเงิน

* หากหอพักเต็มตั้งแต่การเปิดรับสมัครรอบที่ 1 จะไม่จัดการเปิดรับสมัครรอบที่ 2

แผนผังหอพัก

ตัวอย่างหอพัก