โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Kairin Juku
จัดเตรียมเตียงนอน พร้อมชุดเครื่องนอน 3 ชิ้น ตู้เย็น โทรทัศน์ ชุดจานชาม ไมโครเวฟ จักรยาน เครื่องปรับอากาศและเครื่องซักผ้าให้นักเรียนใช้ในหอพักฟรี
นอกจากนั้น นักเรียนยัง สามารถเข้าพักอาศัยในพักได้ทันทีหลังจากเดินทางมาถึงญี่ปุ่น ทั้งง่ายและปลอดภัย

รายละเอียดพักคนเดียวพักหลายคน
ค่าเช่าห้อง¥30,000¥15,000
ค่าอาหาร¥25,000¥25,000
ค่าไฟฟ้า¥10,000¥5,000
ค่าประกัน¥2,000¥2,000
รวม¥67,000¥47,000 ต่อ 1 คน