ข้อมูลการทำ VISA

อยู่ญี่ปุ่นมากกว่า 15 วัน ต้องทำ VISA ด้วยนะ

สถานที่ทำวีซ่า

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น Japan Visa Application Centre (JVAC) อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910 เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์ : 02-251-5197~8

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น.

อายุของวีซ่า : 3 เดือนนับจากวันที่่ออกวีซ่า

เว็บไซต์ : http://www.jp-vfsglobal-th.com/

แผนที่ : http://www.jp-vfsglobal-th.com/thai/pdf/japan-visa-center-contactus.pdf

วิธีเดินทาง : http://www.jp-vfsglobal-th.com/thai/pdf/map2_020914.pdf

วีซ่าพำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว

  • รายการเอกสารที่จำเป็น Click here
  • ใบคำร้องขอวีซ่า Click here
  • แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า Click here
  • ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า 880 บาท
  • ค่าดำเนินการของศูนย์ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น 595 บาทต่อ 1 คำร้อง
  • ดูข้อมูลการทำ VISA เพิ่มเติมได้ที่ Website:สถานฑูต

VISA ระยะสั้น

Generally participants leave developed areas to spend time outdoors in more natural ones in pursuit of activities providing them enjoyment. To be regarded as "camping" a minimum of one night is spent outdoors, distinguishing it from day-tripping, picnicking, and other similarly short-term recreational activities.