ojsatstaff1

22 POSTS0 COMMENTS

Tokyo Kokusai Chishiki Gakuin

“Safety, Convenience and Reliability” จุดเด่น เป็นโรงเรียนที่ค่าเล่าเรียนสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติมีราคาย่อมเยา และอนุญาตให้ ผู้เรียนทำงานพิเศษได้อีกด้วยมีระบบการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในห้องเรียน และประกันสุขภาพที่ดีเยี่ยมมีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนมากมายหลายทุนการศึกษาช่วยสนับสนุนผู้เรียนให้มีโอกาสเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นโรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองโตเกียว ทำให้เดินทางสะดวกสบาย สถานที่ตั้ง TOKYO KOKUSAI CHISIKI GAKUIN Japanese Language School 3-17-2 Oji Kita-ku Tokyo, 114-0002, Japan การเดินทาง รถไฟ รถไฟ JR สาย Keihin-Tohoku มายังสถานีรถไฟ Ouji จากทางออกทางทิศเหนือของสถานี ใช้เวลาเดินมายังสถาบัน 12 นาทีรถไฟ JR สาย Keihin-Tohoku มายังสถานีรถไฟ Higashi-Jujo จากทางออกทางทิศเหนือของสถานี...

คอร์สซัมเมอร์ (Summer Course) Aoyama School of Japanese

คอร์สซัมเมอร์ (Summer Course) เป็นคอร์สระยะสั้นที่มีกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมนอกโรงเรียนเพิ่มเติมในช่วงบ่าย หรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ตารางเรียน คาบเรียนมีเฉพาะครึ่งเช้าในทุก ๆ วันจันทร์ - ศุกร์โรงเรียนจะปิดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ คาบเรียนช่วงเช้าคาบที่ 19.00 - 9.50คาบที่ 29.55 - 10.45คาบที่ 310.55 - 11.45คาบที่ 411.50 - 12.40 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ

คอร์สเรียนส่วนตัว (Private Lesson) Aoyama School of Japanese

คอร์สเรียนส่วนตัว (Private Lesson) สามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่สถาบัน หรือที่พักของท่านเอง โดยจะต้องเลือกเรียนภายในช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00 - 19.00 น. ราคา 4,800 - 5,700 เยน/ชั่วโมง ส่วนท่านที่สนใจเรียนในช่วงเวลานอกจากนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ

คอร์สภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น Aoyama School of Japanese

เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่สามารถดำเนินเรื่องขอ VISA เองได้ โดยนักเรียนจะต้องเข้าเรียนร่วมกับชั้นเรียนของคอร์ส ระยะยาวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป ระยะเวลา4 สัปดาห์6 สัปดาห์84 สัปดาห์104 สัปดาห์ค่าธรรมเนียมการศึกษา83,000 เยน109,500 เยน136,000 เยน162,500 เยนภาษีมูลค่าเพิ่ม8,300 เยน10,950 เยน13,600 เยน16,250 เยนรวม91,300 เยน120,450 เยน149,600 เยน178,750 เยน ตารางเรียน คาบเรียนมีเฉพาะครึ่งเช้าในทุก ๆ วันจันทร์ -...

คอร์สพิเศษระยะสั้น Aoyama School of Japanese

คอร์สพิเศษ เป็นคอร์สพิเศษ ระยะเวลา 5 วัน สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองเรียนในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น จะแบ่งชั้นเรียนโดยวัดจากผลการสอบแบ่งชั้นเรียนหรือใช้ผลสอบ JLPT เทียบ เพื่อเข้าร่วมกับชั้นเรียนที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้ว  สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นและท่านที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ในวันที่เริ่มเข้ารับการศึกษา กรุณาติดต่อกับทางโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ  * จะไม่มีการออกใบรับรองการเข้าศึกษาและใบรับรองการจบการศึกษาให้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระยะเวลา 5 วัน ราคา 29,000 เยน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าอุปกรณ์การเรียน) ...

รับสมัครคอร์สระยะยาว Aoyama School of Japanese ปี 2021

ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม คอร์ส 1 ปี 6 เดือน สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 เมษายน 2021 *เป็นคอร์สที่ต้องทำ VISA นักเรียน คุณสมบัติ ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N5เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 150 ชั่วโมงต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษา 12 ปีในประเทศของตน หรือได้รับการยอมรับว่ามีการศึกษาเทียบเท่า ค่าธรรมเนียมการศึกษา คอร์สเดือนตุลาคม (1 ปี 6 เดือน)ค่าสมัคร20,000 เยนค่าแรกเข้า30,000 เยนค่าอุปกรณ์การเรียน30,000 เยนค่าธรรมเนียมการศึกษา940,500 เยนภาษีมูลค่าเพิ่ม102,050 เยนค่าประกัน30,000 เยนรวมทั้งสิ้น1,152,550 เยน วิธีการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจรอประกาศผล COEได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียนผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง...

รับสมัครหลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่น Saitama International School ปี 2021

ภาคการศึกษาเดือนกรกฎาคม หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 9 เดือน (คอร์ส B) รับสมัคร กลางเดือนมกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 คุณสมบัติ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากประเทศอื่นนอกจากประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปตามกฎระเบียบแล้ว ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี อยู่ในสถานภาพโสด และต้องไม่เคยเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย VISA นักเรียนมาก่อนสำหรับผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ต้องเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่ต่ำกว่า 150 ชั่วโมง และต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N4 ขึ้นไป * สำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 3 เดือน ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N3 ขึ้นไป * สำหรับผู้สมัครที่เคยเข้ารับหลักสูตรระยะยาวจากโรงเรียนอื่นมาแล้ว กรุณาติดต่อกับโรงเรียนก่อน ...

Saitama International School

“เก่งภาษาญี่ปุ่น เป็นส่วนหนึ่งของสังคมระหว่างประเทศ ทำฝันยิ่งใหญ่ของคุณให้เป็นจริง” โรงเรียน Saitama International School ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม ปี 1988 และได้รับการรับรองจากสมาคมการสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เริ่มเปิดให้มีการเรียนการสอนเมื่อเดือนเมษายนปี 1990 มีนักเรียนจำนวนมากสำเร็จการศึกษาจากที่นี่และได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีอาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆมากมาย การศึกษา เน้นการสอนและการฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากการให้ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่นแล้ว โรงเรียนยังมุ่งเน้นฝึกฝน ทักษะให้นักเรียนสรุป ตีความการอ่าน แสดงความเห็นส่วนตัวโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนและพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไม่ติดขัดฝึกทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT (Japanese Language Proficiency Test) สำหรับใช้ในการศึกษาต่อโรงเรียนวิชาชีพ (Semmon Gakkou) หรือมหาวิทยาลัย (ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)มีการแลกเปลี่ยนและสอดแทรกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศญี่ปุ่นในชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจและสัมผัสถึงวัฒนธรรมเหล่านั้นได้ ...

หลักสูตรระยะยาว Saitama International School

หลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรจำนวนที่รับสมัครระยะเวลารับสมัครช่วงเวลาเปิดภาคเรียนและระยะเวลาเรียนทั้งหมดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2 ปี (คอร์ส A)91 คนต้นเดือนกันยายน - 31 ตุลาคมเริ่มต้นเดือนเมษายนระยะเวลาเรียนทั้งหมดรวม85 สัปดาห์ / 1,700 ชั่วโมงหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น1 ปี 9 เดือน (คอร์ส B)36 คนกลางเดือนมกราคม - 28 กุมภาพันธ์เริ่มต้นเดือนกรกฎาคมระยะเวลาเรียนทั้งหมดรวม75 สัปดาห์ / 1,500 ชั่วโมงหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น1 ปี 6 เดือน (คอร์ส C)92 คนกลางเดือนมีนาคม - 30 เมษายนเริ่มต้นเดือนตุลาคมระยะเวลาเรียนทั้งหมดรวม65 สัปดาห์ / 1,300 ชั่วโมงหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น1 ปี 3 เดือน (คอร์ส D)18...

หอพัก Saitama International School

หอพักนักเรียน ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมหอพักนักเรียนที่ราคาไม่แพง สามารถเดินทางไป - กลับโรงเรียนได้อย่างสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และปลอดภัย เมื่อเข้าพัก กระเป๋าเดินทางจะถูกส่งมาจากสนามบินภายในวันที่สอง ดังนั้นให้เตรียมกระเป๋าใส่ของมีค่า และของใช้ส่วนตัวสำหรับวันแรกเอาไว้ด้วย * เพื่อความปลอดภัย ทุกครั้งที่มีการย้ายเข้าหอใหม่ จะทำการเปลี่ยนลูกกุญแจใหม่ * แต่ละหอมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไว้เรียบร้อยแล้ว * ทางหอพักจะมีการเปลี่ยนรหัสอินเทอร์เน็ตในห้องแต่ละห้องให้สำหรับนักเรียนที่มาใหม่ * ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิในการจัดที่พัก นักเรียนไม่สามารถเลือกที่พักเองได้  ชื่อหอพักจำนวนห้องการเดินทางไปเรียนManpei Height205 นาที โดยการเดินเท้าRomane3จักรยาน 5 - 10 นาทีEtowaru Yoshida7จักรยาน 5 - 10 นาที อุปกรณ์ภายในห้อง ห้องเดี่ยวขนาด...