Aoyama

ในหลักสูตรนี้จะมีการแบ่งชั้นเรียนตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคนโดยวัดจากผลคะแนนการสอบเข้า สำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นจะได้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ส่วนชั้นเรียนเสริมจะจัดขึ้นตามระดับทักษะของนักเรียน โดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนชั้นเรียนเสริมต่าง ๆ ได้ เช่น ชั้นเรียนสำหรับการเตรียมสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) หรือสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น โดยจะมีอาจารย์คอยช่วยชี้แนะเป็นรายบุคคล ตั้งแต่เรื่องการเลือกมหาวิทยาลัย ไปจนถึงการสอบเข้าของนักเรียน

นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ควรมีความรู้เรื่องของตัวอักษรฮิรางานะ และคาตาคานะเป็นพื้นฐานมาก่อนแล้ว

*เป็นคอร์สที่ต้องทำ VISA นักเรียน

ระยะเวลาและช่วงเวลาเริ่มเรียน

ภาคการศึกษาระยะเวลาเปิดรับสมัคร
เดือนเมษายนคอร์ส 1 ปีวันที่ 1 – 30 ตุลาคม
เดือนเมษายนคอร์ส 2 ปีวันที่ 1 – 30 ตุลาคม
เดือนกรกฎาคมคอร์ส 1 ปี 9 เดือนวันที่ 10 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์
เดือนตุลามคอร์ส 1 ปี 6 เดือนวันที่ 1 – 30 เมษายน
เดือนมกราคมคอร์ส 1 ปี 3 เดือนวันที่ 10 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม

* เป็นคอร์สที่ต้องทำ VISA นักเรียน

คุณสมบัติ

ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษา 12 ปีในประเทศของตน หรือได้รับการยอมรับว่ามีการศึกษาเทียบเท่า  รวมถึงผู้ที่ได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษจากทางโรงเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

คอร์สเดือนเมษายน (1 ปี)เดือนเมษายน(2 ปี)เดือนกรกฎาคม
(1 ปี 9 เดือน)
เดือนตุลาคม
(1 ปี 6 เดือน)
ค่าสมัคร20,000 เยน20,000 เยน20,000 เยน20,000 เยน
ค่าแรกเข้า30,000 เยน30,000 เยน30,000 เยน30,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน20,000 เยน40,000 เยน35,000 เยน30,000 เยน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา627,000 เยน1,254,000 เยน1,097,250 เยน940,500 เยน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม69,700 เยน134,400 เยน118,225 เยน102,050 เยน
ค่าประกัน20,000 เยน40,000 เยน35,000 เยน30,000 เยน
รวม786,700 เยน1,518,400 เยน1,335,475 เยน1,152,550 เยน

ตารางเรียน

  • คาบเรียนมีเฉพาะครึ่งเช้าในทุก ๆ วันจันทร์ – ศุกร์
  • โรงเรียนจะปิดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
คาบเรียนเวลา
คาบที่19.00 – 9.50
คาบที่29.55 – 10.45
คาบที่310.55 – 11.45
คาบที่411.50 – 12.40

* ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง