สัมมนาวิชาการ : พหุปัญญากับการค้นหาศักยภาพส่วนบุคคล

0
107

งานสัมมนาวิชาการ จัดโดยฝ่ายบริการวิชาการ ส.น.ญ.

ในหัวข้อ พหุปัญญากับการค้นหาศักยภาพส่วนบุคคล

ลงทะเบียน : https://forms.gle/aUFNVThKqbp3JBXk8

เราจะพาไปรู้จักกับ ”ทฤษฎีพหุปัญญา” เพื่อให้คุณสามารถค้นหาศักยภาพที่แท้จริง

ของตัวคุณเอง มุ่งสู่อนาคตที่สดใส มั่นคง ทั้งด้านการเรียน และการประกอบอาชีพ

กำหนดการ

ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00-16:00 น.

13:45 น.                        เปิดห้องสัมมนา (สมาคมฯ จะทำการเปิดห้องก่อนเวลา 15 นาที เพื่อทดสอบระบบภาพและเสียง)

14:00 – 14:10 น.             กล่าวเปิดงานสัมมนา

14:10 – 15:30 น.             การบรรยายหัวข้อ “พหุปัญญากับการค้นหาศักยภาพส่วนบุคคล” (โดย ดร. ดัชกรณ์ ตันเจริญ)

15:30 – 15:40 น.             แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

15:40 – 16:00 น.             แนะนำศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น(โดย Study in Japan)

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง kritsana@ojsat.or.th

หรือโทร 092-849-7182 (กฤษณะ แก้วอ่อน)