→ ทุนการศึกษา Japanese Language School affiliated with Tokyo International University

→ทุนสมาคม Kasumi มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว

→ระบบสิทธิพิเศษสำหรับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว

→ทุนอื่นๆ

ทุนการศึกษา Japanese Language School affiliated with Tokyo International University

โรงเรียนมีทุนการศึกษา 3 ประเภทมอบให้แก่นักเรียนที่มีบุคลิกภาพ พฤติกรรม ผลการเรียนดี เข้าเรียนสม่ำเสมอ

ทุนสำหรับผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาญี่ปุ่น

มอบให้นักเรียนที่มี ผลสอบภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน (EJU) (มิถุนายนหรือพฤศจิกายน) หรือผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 (JLPT) (กรกฎาคมหรือธันวาคม) ซึ่งเป็นผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละโรงเรียน

• คะแนนสูงสุด                 30,000 เยน

• คะแนนสูงสุดอันดับ 2    20,000 เยน

• คะแนนสูงสุดอันดับ 3    10,000 เยน รวม 12 คน (อาจมีการรวบจ่ายให้นักเรียนคนเดียว)


ทุนช่วยเหลือ

มอบให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี และเดือดร้อนในด้านค่าเล่าเรียน

20,000 เยน/เดือน (จ่ายให้ 5 เดือน) สูงสุด 5 คน


ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ (ระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า)

มอบให้นักเรียนที่จบการศึกษาและประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยของญี่ปุ่น ต้องมีคะแนน EJU มากกว่า 270 คะแนน หรือผ่าน N1 , หรือมีคะแนน N2 มากกว่า 220 คะแนน

1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน (100,000 เยน)

2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าครึ่งหนึ่ง (50,000 เยน) ไม่จำกัดจำนวนคน


ทุนสมาคม Kasumi มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว

มอบทุนการศึกษา 100,000 เยน จาก Kasumikai สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว แก่นักเรียน 4 คนที่มีบุคลิกภาพ พฤติกรรม ผลการเรียนดี  เข้าเรียนสม่ำเสมอและต้องการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว
ผู้สนับสนุนทุน สมาคม Kasumi มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว


ระบบสิทธิพิเศษสำหรับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว

1. นักเรียนที่สอบผ่านมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียวจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า(*1)ครึ่งหนึ่ง

2. นักเรียนที่สอบเข้าตามคำแนะนำของโรงเรียนที่กำหนดได้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า(*1)ครึ่งหนึ่งและค่าเทอมเทอมแรกของปีการศึกษาแรกซึ่งรวมถึงค่าเล่าเรียน(*2)และค่าบำรุงสถานที่(*3)

* ปีการศึกษา 2017 ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 250,000 เยน (ได้รับการยกเว้นครึ่งหนึ่ง)

*แตกต่างกันตามแต่ละคณะ ปีการศึกษา 2017 ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 425,000~455,000 เยน (ได้รับการยกเว้นเต็มจำนวน)

*ตามที่กล่าวข้างต้น ยกเว้นค่าธรรมเนียม 150,000~20,000 เยน (ได้รับการยกเว้นเต็มจำนวน)


ทุนอื่นๆ

ค่าสนับสนุนการศึกษาต่อของนักศึกษาต่างชาติ (คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น A,B)

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นJASSO
จำนวน 30,000 เยน/เดือน (ระยะเวลาเรียน 1ปี) รับจำนวนจำกัด


ทุนมูลนิธิการศึกษานานาชาติ Takayama

มูลนิธิการศึกษานานาชาติ Takayama
จำนวน 70,000 เยน/เดือน (ระยะเวลาเรียน 1ปี) รับจำนวน 1-2 คน


ทุน Kyoritsu Maintenance

มูลนิธินิติบุคคลทั่วไป มูลนิธิทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ Kyoritsu
จำนวน 60,000 เยน/เดือน (ระยะเวลาเรียน 1ปี) รับจำนวน 1 คน


ทุนสมาคมทุนการศึกษา LSH Asia

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สมาคมทุนการศึกษา LSH Asia
จำนวน 100,000 เยน เป็นเวลา 5 เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 1 คน


ทุนมูลนิธิ Senbon

มูลนิธิสาธารณประโยชน์ มูลนิธิ Senbon
จำนวน 50,000 เยน/เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคมปีถัดไป (6เดือน) 2 คน


ทุนส่วนตัว

ค่าสนับสนุนนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติ (สำรอง)
องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น JASSO
จำนวน 48,000 / เดือน (ครึ่งปี)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงานแนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan


408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail : ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th